ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
กองคลัง
     
กองคลัง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2561