ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
กองคลัง
     
กองคลัง ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2561