ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
กองคลัง
     
กองคลัง ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2562