ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
ประกาศกิจการสภา
     
ประกาศกิจการสภา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 สิงหาคม 2562