ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
งานบริหารงานบุคคล
     
งานบริหารงานบุคคล คู่มือความก้าวหน้าของพนักงานส่วนตำบล
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มกราคม. 2563