ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
งานบริหารงานบุคคล
     
งานบริหารงานบุคคล การแบ่งงานส่วนราชการ วิธีการบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2561