ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
ข้อมูลด้าน competency ของพนักงานส่วนตำบล อบต.เกาะหลัก
 
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
 
ครู ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 117 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2561
นักบริหารงานท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 121 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักบริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 110 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักบริหารงานการคลัง [อ่าน 113 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักบริหารงานช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 115 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักบริหารงานสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 119 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักจัดการงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 108 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 100 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 110 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นิติกร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 133 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 126 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 107 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 110 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
วิศวกรโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 109 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักวิชาการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 119 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 103 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
นักวิชาการพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 105 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 107 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
เจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 102 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 105 คน] เมื่อ 25 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2