ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
 
พระราชบัญญั ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 33 คน] เมื่อ 01 เม.ย. 2565
ระเบียบการเบิกค่าเช่าบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 78 คน] เมื่อ 18 ม.ค. 2565
พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [อ่าน 235 คน] เมื่อ 05 มิ.ย. 2562
ระเบียบแผนพัฒนาฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 249 คน] เมื่อ 25 ธ.ค. 2561
ระเบียบแผนพัฒนา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 262 คน] เมื่อ 18 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2