ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะหลัก
 
 
ระบบจัดการสาระสนเทศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก (E-service)
 
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
 
ระบบคำร้องขอถังขยะออนไลน์ [อ่าน 25 คน] เมื่อ 28 มี.ค. 2565
ระบบติดตามผลการขอรับบริการ [อ่าน 233 คน] เมื่อ 07 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1